מצ"ב לשם הדוגמא מספר פסקי דין שניתנו בהליכים אותם ניהלנו:

(תע"א 2379-10) שרה יעקובי נ' בית חנן מושב עובדים להתיישבות חקלאית - התקבלה תביעתה של עובדת שהועסקה 25 שנים וטענה כי פוטרה מחמת גילה ושלא כדין וכן נפסק לזכותה פיצוי בגין הלנת פיצויי פיטורים.  
(ס"ע 41797-03-11) יניב גרינברג נ' Wind River Systems Inc - עובד שהתפטר זכה לקבל פיצויי פיטורים שהופקדו בביטוח מנהלים לאחר שהוכיח קיומו של נוהג, וכן נפסק לזכותו סכום כספי כחלף לנופש בו זכה ולא יכול היה לנצל בשל הריונה של אשתו.
(ס"ע 30565-05-11) לירז כפרי נ' חברת פארמה טבע תעוזה מ.י בע"מ
 – דחיית טענות עובדת בדבר זכאות להפרשי שכר מכוח הבטחה, לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין ועוגמת נפש, לדמי מחלה ולפדיון חופשה.
(ס"ע 13849-06-10) ליאת תבל נ' איל מקיאג' בע"מ – קבלת תביעת עובדת אשר הואשמה על ידי מעסיקתה בגניבה ואשר הופצו אודותיה דברי לשון הרע אשר גרמו לה עוגמת נפש רבה ופגיעה בשמה הטוב.

(תע"א 3829/09) שחר צרפתי נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ -
בית הדין הכיר בקיומם של יחסי עובד ומעביד בין מי שהועסק כפרילנסר במשך תקופה של למעלה מ-12 שנה לבין חברת החדשות ופסק לו זכויות כספיות הנובעות מתקופת עבודתו ומסיומה.
ע"א 2516/09) ננה דוידשווילי נ' בית מרקחת פארמה טבע תעוזה בע"מ - דחיית תביעת עובדת לפיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת ופיצוי בגין עגמת נפש לאור טענתה "להרעת תנאים" (ערעור על פסק הדין נדחה).

(ו"ע 20716-04-12) כרים אלבדור נ' משרד ראש הממשלה/נציבות שירות המדינה - קיצור תקופת הצינון של עובד מדינה ל-4 חודשים בלבד, וזאת בניגוד לעמדת נציבות שירות המדינה.
(תע"א 12783-08) אתני כספי נ' תעוזה מ.י בע"מ
 - דחיית תביעת עובדת לפיצויי פיטורים בשל "הרעת תנאים".

(ס"ע 43507-08-10) טאורוס טכנולוגיות בע"מ נ' ג. פרג'ון - קבלת בקשת חברה לסעדים זמניים במעמד צד אחד בכל הנוגע להגבלת עיסוק ולשמירה על סודיות.

(עב 11386/09) עמית בר נגד יישום מערכות סי.אר.אמ. בע"מ ואחר' - דחיית בקשה לסילוק תביעה על הסף אשר הוגשה ע"י בעלי החברה.

(בש"א 9585/07) T.C. ADS ואח' נ' מתי גרוס - קבלת בקשה לסילוק תביעה על הסף מחמת פורום משפטי לא נכון ומחמת חוסר סמכות.

(עב' 8398/04) גוטשטדט נ' בל"ל דחיית תביעת עובד להשבת דמי הכשרה מקצועית אשר נוכו ממנו עם תום תקופת עבודתו.* 

(עב' 1394/00) ארביב נ' יכין חק"ל בע"מ דחיית תביעה אותה הגישה עובדת כנגד מעסיקתה במסגרתה עתרה לפיצויים בשל ניהול משא ומתן בחוסר תום לב עם קבלתה לעבודה.*

(בש"א 5401/03) רבזין נ' בל"ל דחיית בקשה לצו מניעה אותה הגיש קבלן עצמאי ובמסגרתה עתר לכך שהפסקת ההתקשרות עימו תבוטל וכי תמשך העסקתו.* 

 לצפייה בפסקי דין נוספים > 

בית דובנוב, רח' דובנוב 10, תל אביב 64732, טל': 073-2366999, פקס': 03-7527555

office@kel-law.co.il

Tivonet