עידכונים
     חיוב אישי של בעל המניות בחברה בגין אי ביטוחו של עובד בקרן פנסיה

     מאי 2018

      צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק הישראלי

     מרץ 2018

      מעמדה של הקלטת צד ליחסי עבודה ללא ידיעתו

     פברואר 2018

     מהו דין פיטורים השעונים על טעמים מוצדקים להם השתרבב טעם מפלה

     ינואר 2018

     שינוי ההלכה בנוגע לאופן בו יש לחשב פיצויי פיטורים לעובד שעתי

     יוני 2017

     האם ניתן לפטר עובד ללא עריכת שימוע בשל דברים מקוממים שנכתבו על ידו ברשת חברתית

     מאי 2017

     האם ניתן לשלם לעובדים "שעות נוספות" באופן גלובאלי והתנאים לכך 

     מרץ 2017

     האם מותר לעובד להתקשר בעסקה עם לקוח ו/או ספק שאותם הכיר במסגרת עבודתו אצל מעסיק קודם
     דצמבר 2016  

     פיצוי כספי לעובד בגין התעמרות והעסקה פוגענית
     ספטמבר 2016

     הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת ההפקדות לביטוח פנסיוני במשק ותיקון 12 לחוק הגמל – עדכון  

     מרץ 2016 

     סקירה משפטית בנוגע לתיקון 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"א- 2005
     פברואר 2016
     מעסיק זכאי לפיצוי מעובד אשר הזיק לו, אף אם לא הוכח נזק ספציפי
     ינואר 2016
     לצפייה בעידכונים ישנים יותר לחץ כאן

 

בית דובנוב, רח' דובנוב 10, תל אביב 64732, טל': 073-2366999, פקס': 03-7527555

office@kel-law.co.il

Tivonet