המשך מספר פסקי דין שניתנו בהליכים אותם ניהלנו:
 (עב' 2107/01) פירוז נ' רשות הנמלים והרכבות – דחיית תביעה לביטול הסכם פרישה אשר נחתם לטענת העובד תוך טעות או הטעיה.* 
(עב' 1691/01) יוסי סולימני נ' חברת דואר ישראל בע"מ - דחיית תביעת עובד בכיר שפוטר  להשבתו לעבודה או לפיצוי כספי.* 

(עב' 9982/02) רפאל פירוטין נ' קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים בע"מ, אוצר השלטון המקומי בע"מ דחיית תביעת עובד ממעבידו לקבלת כספים בגין דיווח שגוי שקיבל במשך כ-20 שנה מקרן מקפת.*  
(עב' 1930/05) אלי מזרחי נ' חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ (לשעבר רשות הנמלים) – דחיית תביעת גימלאי להשבתו לעבודה ותשלום מלוא שכרו ממועד פרישתו מאחר ולטענתו הנתבעת לא קיימה אחר תנאי הפרישה שסוכמו עימו.* 
 (ע"ע 89/07) איתי בארי נ' חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ דחיית תביעת גימלאי להכללת רכיב שעות נוספות במשכורת הקובעת לתשלום פנסיה.*

(עב' 4063/04) קנטור דן נ' משרד האוצר, הממונה על תשלום הגמלאות, רשות הדואר דחיית תביעת גימלאי להכללת רכיבי שכר נוספים בגמלתו.* 

(בש"א 10317/02) אלמגור יוסף נ' רשות הדואר ואח' דחיית בקשת עובד בכיר למתן צו מניעה זמני שיאסור על רשות הדואר לפטרו מעבודתו.*

בית דובנוב, רח' דובנוב 10, תל אביב 64732, טל': 073-2366999, פקס': 03-7527555

office@kel-law.co.il

Tivonet