משרדנו מספק את כלל השירותים הנדרשים מעצם קיומם של יחסי עבודה ובכלל זה:

א. במהלך תקופת העבודה

עריכת ובחינת הסכמי עבודה (אישיים וקיבוציים). ניהול משאים ומתנים על תנאי העבודה (במישור האינדיבידואלי והקיבוצי). בחינת קיומם בפועל של הוראות הדין בתחום דיני העבודה.
יעוץ שוטף בתחום יחסי העבודה.
ייעוץ ועריכת הסכמי שיתופי פעולה ו/או קבלנות משנה בין עסקים ו/או חברות ו/או פרטים.  בחינת אסטרטגיות ניהוליות הקשורות ביחסי עבודה וייעוץ למניעת/הקטנת סיכונים.
ייעוץ והכוונה בטרם שינוי תנאי עבודה.
עריכת חוות דעת בתחום דיני העבודה.
בחינת מעמד המועסק (שכר או עצמאי) ובדיקת כדאית מעבר ממעמד למעמד.
ליווי והדרכה לפני קיום הליכי שימוע.
ליווי והדרכה בהליכי פיטורי צמצום.
ליווי, הדרכה, והכנה של הליכי משמעת.
ליווי והדרכה בהליכי פיטורים על רקע משמעתי.
ליווי והדרכה בהליכי פיטורים על רקע אי התאמה.
ליווי והדרכה בהליכי התפטרות.
ייעוץ לפני פרישה.
ניהול הדרכות וסדנאות בתחום יחסי העבודה (למשל בתחום מניעת הטרדה מינית, זכויות נשים בעבודה, חובות מתחום דיני העבודה, איסור תחרות והגבלת עיסוק, הליכי גיוס עובדים, הליכי פיטורים ועוד). 

ב. הליכים משפטיים ומעין שיפוטיים

ניהול הליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה (צווי מניעה זמניים וקבועים ותביעות כספיות) במגוון נושאים ובכללם – פיטורים שלא כדין – בין היתר על רקע אפליה אסורה (מחמת גיל או מין לדוגמא), ללא עריכת שימוע, מטעמים שאינם ענייניים, על רקע תלונות בגין חשיפת שחיתויות או הטרדה מינית וכיוצ"ב.
הפרת הסכמי עבודה ובכלל זה אי תשלום זכויות מתחום משפט העבודה המגן (דמי הבראה, שכר מינימום, שעות נוספות וכיוצ"ב) ו/או מכוח הסכמת הצדדים ו/או מכח נוהג.
מניעת פיטורים והעברה/הדחה מתפקיד.
הגבלת תחרות ואיסור תחרות.
אי תשלום פיצויי פיטורים, פדיון חופשה, דמי הודעה מוקדמת ו/או תשלום תוך חישוב מוטעה.
הפרת הסכמי פרישה.
הכרה ביחסי עובד ומעביד.
תביעות לשון הרע הנובעות מיחסי עבודה.
תביעות ייצוגיות הקשורות בתחום יחסי העבודה.
ייצוג בפני הממונה על חוק עבודת נשים בהליכי פיטורי נשים בהריון.
ייצוג בפני הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.   
ועוד ועוד.

בית דובנוב, רח' דובנוב 10, תל אביב 64732, טל': 073-2366999, פקס': 03-7527555

office@kel-law.co.il

Tivonet